MEGHÍVÓ Közgyűlésre

Az egyesület tagjai részére

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Békéscsabai Atlétikai Club

KÖZGYŰLÉST tart

 

2022.július 12- én (kedden) 18,00 órakor, melyre tisztelettel meghívom.

Helyszín: 5600.Békéscsaba, Tünde utcai Futófolyosó

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató és döntés a közhasznú szervezet 2021. évi beszámolója, valamint közhasznúsági mellékletéről. 

2.) Döntés a Békéscsabai Atlétikai Club 2022.éves költségvetésének elfogadásáról.

3.) Tisztújítás.

4.) Javaslatok és döntés az Alapszabály módosítására.

5.) Egyebek.

Tekintettel a napirendi pontok fontosságára, megjelenésére feltétlen számítunk.

– A Közgyűlés az éves beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet, és költségvetési tervet egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal –a tisztújítást titkos szavazással fogadja el.

– A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a plusz 1 fő személyesen, illetve a jogi személy tagok igazolt képviselője útján megjelent.

– Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelennek bizonyul, úgy a meghívóban ismertetett azonos napirendi pontokkal a megismételt közgyűlést 2022.július 12-én kedden 18,30 órára hívom össze azzal a tájékoztatással, hogy a napirendben a megjelentek számára tekintet nélkül a Közgyűlést jogosult döntést hozni.

Békéscsaba, 2022.június 11.

                                                                                 Tóth Sándor

                                                                                  Alelnök, az egyesület képviselője

 

A meghívó letölthető itt.