Riói bronzérmesünk Márton Anita súlylökés: 19,87 m

Riói bronzérmesünk Márton Anita súlylökés: 19,87 m

Riói bronzérmesünk Márton Anita súlylökés: 19,87 m

Riói bronzérmesünk Márton Anita súlylökés: 19,87 m

Gregor László

Gregor László

Riói bronzérmesünk Márton Anita súlylökés: 19,87 m

Riói bronzérmesünk Márton Anita súlylökés: 19,87 m

Baji Balázs ,   Márton Anita

Baji Balázs , Márton Anita

Kovács Barbara gyaloglónk

Kovács Barbara gyaloglónk

Mihály Réka

Mihály Réka

U20-as válogatott 2017: Diószegi Dávid, Pavuk Tíra, Novák Natália, Szebegyiszki Richárd

U20-as válogatott 2017: Diószegi Dávid, Pavuk Tíra, Novák Natália, Szebegyiszki Richárd

Adatkezelés

Adatkezelési Tájékoztató

A Weboldal üzemeltetőjének (továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

Név: Békéscsabai Atlétikai Club

Székhely: 5600.Békéscsaba, Kórház u.6.

Adószám: 18372214-2-04

Bankszámla szám: OTP Bank: 11733003-20124654

Ügyfélszolgálat elérhetősége: Telefon/fax: +36 66 323 634

mobil: +36 20/777-4022,

E-mail: bcsatletikakukacgmail.com

 

A Békéscsabai Atlétikai Club tiszteletben tartja a felhasználók személyhez fűződő jogait. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra is, hogy az általa kezelt személyes adatokat semmilyen formában – jogszabályban meghatározott eseteken túl – nem adja ki harmadik személynek.

A weboldal használata nem kötött regisztrációhoz, így a használatból kifolyólag nem kérjük személyes adatok megadását. Személyes adatot a Club által szervezett rendezvényekre történő online nevezés során kérünk, a rendezvényhez szükséges és elégséges adatok megadásával.

Személyes adatait kizárólag a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos célokra használjuk fel. Ha a felhasználó kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből, ezt haladéktalanul teljesítjük. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését a fent feltüntetett elérhetőségeink valamelyikén jelezze nekünk.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetősége: http://www.google.com/anaytics/hu-HU/.

Jogorvoslati lehetőségek

A felhasználó az adatkezelés ideje alatt tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint azokba betekintést nyerhet. A felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre, valamint az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból ismerhetik, ismerték meg az adatokat.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha:

  1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság irodájánál lehet élni.

Honlap: http://www.naih.hu